Site logo

OBRASCI za vaučere – Prijava, Zahtev, Izjava, Potvrda o zaradi itd.

Vaučeri 2024. – Obrasci za vaučere i Obrasci za štampanje

Konkurs za vaučere 2024. od 10000 dinara biće otvoren od 15.01.2024. godine. Tada, u ponedeljak 15.01.2024. godine počinje podnošenje prijava za vaučere u 2024. godini za subvencionisani odmor u Srbiji. Da bi konkurisali za vaučere pored prikupljene dokumentacije potrebno je u Pošti popuniti obrazac Prijava za vaučere 2024. Ta prijava – zahtev se popunjava čitko kako bi službenici u Pošti mogli pročitati napisano. Obrasci za vaučere potrebni za konkurs se mogu preuzeti sa sajta www.Vauceri.net, tj. sa ove stranice.

Smeštaj na Kopaoniku, naselje Brzeće, 2 vaučera za 4 osobe za 5 noćenja
Predrezervacije su u toku, javite se ako ste zainteresovani: 064/83-55-757

Najjeftiniji smeštaj na vaučere - Smeštaj Nina Kopaonik - 2 vaučera - 5 noćenja - 4 osobe

U slučaju nerazumevanja obaveštenja o vaučerima, dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti na internet adresi Ministarstva turizma i omladine: www.mto.gov.rs, kao i na brojeve telefona:  011/2606521, 011/2606576 i 011/3111569.

OBRASCI ZA VAUČERE za 2024. godinu

Obrazac – prijava za vaučer 2024. – Zahtev za vaučer Preuzimanje – Obrazac prijave za vaučere 2024. Vaučeri - obrasci - preuzimanje - Prijava za vaučer PDF oblik dokumenta Vauceri.net
Izjava – lica starija od 65 godina Preuzimanje – Izjava lica starija od 65 godina Vaučeri - obrasci - preuzimanje - Izjava za starija lica PDF oblik dokumenta Vauceri.net
Preporučeni obrazac potvrde o zaposlenju i ostvarenoj zaradi Preuzimanje – Preporučeni obrazac potvrde o zaposlenju i ostvarenoj zaradi Vaučeri - obrasci - preuzimanje - Potvrda o zaposlenju i zaradi PDF oblik dokumenta Vauceri.net
ZVANIČNA UREDBA Vlade RS o dodeli vaučera u 2024. godini
Preuzimanje – UREDBA Vlade RS o dodeli vaučera u 2024. godini Vaučeri - obrasci - preuzimanje - Uredba o vaučerima 2024 PDF oblik dokumenta Vauceri.net
Obaveštenje za potencijalne korisnike vaučera 2024. Preuzimanje – Obaveštenje za potencijalne korisnike vaucera 2024 – Poziv stanovništvu da konkuriše za vaučere 2024 Vaučeri - obrasci - preuzimanje PDF oblik dokumenta Vauceri.net
Obaveštenje – Poziv ugostiteljima 2024. Preuzimanje – OBAVEŠTENJE – Poziv ugostiteljima – Vaučeri 2024. Vaučeri - obrasci - preuzimanje PDF oblik dokumenta Vauceri.net

Spisak smeštaja >>> Lista Ugostitelja – Vaučeri 2024.

Pravo da dobiju vaučere imaju nezaposleni, penzioneri, stariji od 65 godina bez primanja, zatim studenti, ljudi koji koriste pravo na tuđu negu i pomoć, kao i zaposleni čije su plate manje od 80.000 dinara, a prema uslovima za dobijanje vaučera u 2024. godini.

Građani koji su u 2023. godini dobili vaučer sada mogu u 2024. godini da konkurišu za vaučere nevezano za prethodnu 2023. godinu. Postupak prijavljivanja je isti kao i ranije, a iz Pošte Srbije su objasnili da je postupak još efikasniji ako se prethodno preuzme obrazac prijave, odštampa, popuni i sa pratećom dokumentacijom preda u najbližoj Pošti.

Apartman Ema, Brzeće - Kopaonik, 2 vaučera za 4 osobe za 5 noćenja
Predrezervacije su u toku, javite se ako ste zainteresovani: 064/83-55-757

Najjeftiniji smeštaj na vaučere - Smeštaj Ema Kopaonik - 2 vaučera - 5 noćenja - 4 osobe

Krajnji rok za korišćenje vaučera je 20. novembar 2024. godine.

Pošta je osim evidentiranja prijava, zadužena i za dostavu vaučera u vidu vrednosnih pisama na kućne adrese korisnika, koji se o statusu svoje prijave i uslovima korišćenja vaučera mogu informisati pozivanjem kontakt centra Pošte 0700/100-300.

Smeštaj na Zlatiboru - Onore7 Zlatibor

Smeštaj na Zlatiboru

 

Ko sve ima pravo na vaučere?

Pravo na vaučere za odmor ima osam grupa građana, a među njima su i stari i mladi.

 • penzioneri
 • nezaposleni
 • korisnici posebne naknade
 • prava na negu drugog lica
 • radno angažovana lica čija primanja ne prelaze 80.000 dinara
 • ratni vojni invalidi
 • nosioci poljoprivrednog gazdinstva
 • studenti
Slično:  Drugi krug vaučera biće za neki dan, koje su najpopularnije destinacije u Srbiji, ko najčešće koristi odmor za vaučere

Koji su uslovi za vaučere?

Uslovi za prijavljjivanje za vaučere ne bi trebalo da se menjaju- Ono što je poslednji put promenjeno jeste da i stariji od 65 godina koji nisu penzioneri mogu da učestvuju u dodeli vaučera.

Vaučer se može koristiti:

 • za usluge smeštaja,
 • u ugostiteljskim objektima izvan grada, opštine, odnosno mesta prebivališta, kao i mesta studiranja korisnika vaučera,
 • u trajanju od najmanje pet noćenja.

Preuzimanje i stampanje obrazaca za vaucere

 

Koja dokumenta su obavezna za dobijanje vaučera?

Popunjena prijava i prateća dokumentacija podnose se na šalterima Pošte Srbije, a prijavljenim građanima koji su stekli pravo na vaučer resorno Ministarstvo turizma i omladine, vaučere dostavlja preko pošte na kućnu adresu.

Uz prijavu, čiji se obrazac može naći na sajtu Pošte Srbije, neophodno je priložiti ličnu kartu ili pasoš, potvrdu o rezervaciji, kao i odgovarajuću potvrdu o sticanju prava, kao što su original penzijskog čeka ili rešenje o ostvarenom pravu na penziju koji se daju na uvid.

Zaposleni sa primanjima koja ne prelaze 80.000 dinara, mesečno prilažu original potvrde o zaposlenju i zaradi isplaćenoj u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava, a studenti prilažu original potvrde o statusu studenta.

Korisnik vaučera vrši rezervaciju i uz popunjenu prijavu stavlja na uvid potvrdu o rezervaciji, ličnu kartu ili pasoš, a za korisnike prava na penziju, studente i radno angažovana lica i napred navedenu dokumentaciju. Prijava će se evidentirati sa tačnim datumom i vremenom predaje.

Vaučer, pored osnovnih elemenata i naziva ugostiteljskog objekta za koji je izvršena rezervacija, sadrži odštampane podatke o korisniku vaučera (ime prezime, adresa, JMBG).

Stariji od 65 godina, koji nemaju penziju prilažu potpisanu izjavu da ne ostvaruju pravo na penziju, na obrascu koji takođe mogu da preuzmu na sajtu Pošte Srbije, dok ostali nisu obavezni da dostavljaju dokaz.

Godinama unazad država subvencioniše odmor u Srbiji. Nekoliko je ključnih uslova, vrlo su jasni, a procedura se nije menjala. Pokazalo se i da su najčešći korisnici vaučera penzioneri kojima će uskoro i penzije za maj, a da su najposećenije banje i srpske planine.

Comments

Add a comment