Site logo

OBRASCI za vaučere – Zahtev, Izjava, Potvrda o zaposlenju itd.

Drugi Krug Vaučera – Dokumenta Za Štampanje

Konkurs za drugi krug vaučera je otvoren od utorka 30.05.2023. godine. Tada, u utorak 30.05.2023. godine počinje podnošenje prijava za drugi krug vaučera za subvencionisani odmor u Srbiji. Da bi konkurisali za vaučere pored prikupljene dokumentacije potrebno je u Pošti popuniti Zahtev za izdavanje vaučera. Taj zahtev se popunjava čitko kako bi službenici u Pošti mogli pročitati napisano. Obrasci za vaučere potrebni za konkurs se mogu preuzeti sa sajta www.Vauceri.net, tj. sa ove stranice.

Smeštaj na Kopaoniku, naselje Brzeće, 3 vaučera za 4 osobe za 5 noćenja
Predrezervacije su u toku, javite se ako ste zainteresovani: 064/83-55-757

Najjeftiniji smeštaj na vaučere - Smeštaj Nina Kopaonik - 3 vaučera - 5 noćenja - 4 osobe

Za sve nedoumice oko vaučera za subvencionisani odmor u Srbiji kontakt telefoni za informacije o vaučerima su 011/2606-521, 011/2606-576  и 011/3111-569

 

OBRASCI ZA VAUČERE

 

Apartman Ema, Brzeće - Kopaonik, 3 vaučera za 4 osobe za 5 noćenja
Predrezervacije su u toku, javite se ako ste zainteresovani: 064/83-55-75

Najjeftiniji smeštaj na vaučere - Smeštaj Ema Kopaonik - 3 vaučera - 5 noćenja - 4 osobe
Obrazac – prijava za vaučer 2023. – Zahtev za vaučer Preuzimanje – Obrazac prijave za vaucere 2023.
Izjava – lica starija od 65 godina Preuzimanje – Izjava lica starija od 65 godina
Preporučeni obrazac potvrde o zaposlenju i ostvarenoj zaradi Preuzimanje – Preporučeni obrazac potvrde o zaposlenju i ostvarenoj zaradi
Obaveštenje za potencijalne korisnike vaučera 2023. Preuzimanje – Obaveštenje za potencijalne korisnike vaucera 2023.
Obaveštenje – poziv ugostiteljima 2023. Preuzimanje – Poziv ugostiteljima 2023.
Lista ugostitelja koji izdaju smeštaj za plaćanje vaučerima za odmor u Srbiji

 

Pravo da dobiju vaučere imaju nezaposleni, penzioneri, stariji od 65 godina bez primanja, zatim studenti, ljudi koji koriste pravo na tuđu negu i pomoć, kao i zaposleni čije su plate manje od 70.000 dinara.

Smeštaj na Zlatiboru - Onore7 Zlatibor

Smeštaj na Zlatiboru

Građani koji su ove godine već dobili vaučer, nemaju pravo da podnesu prijavu za novi. Postupak prijavljivanja je isti kao i ranije, a iz Pošte Srbije su objasnili da je postupak još efikasniji ako se prethodno preuzme obrazac prijave, odštampa, popuni i sa pratećom dokumentacijom preda u najbližoj Pošti.

Krajnji rok za korišćenje vaučera je 20. novembar 2023. godine.

Pošta je osim evidentiranja prijava, zadužena i za dostavu vaučera u vidu vrednosnih pisama na kućne adrese korisnika, koji se o statusu svoje prijave i uslovima korišćenja vaučera mogu informisati pozivanjem kontakt centra Pošte 0700/100-300.

 

Ko sve ima pravo na vaučere?

Pravo na vaučere za odmor ima osam grupa građana, a među njima su i stari i mladi.

 • penzioneri
 • nezaposleni
 • korisnici posebne naknade
 • prava na negu drugog lica
 • radno angažovana lica čija primanja ne prelaze 70.000 dinara
 • ratni vojni invalidi
 • nosioci poljoprivrednog gazdinstva
 • studenti
Slično:  Ko ima pravo na vaučere i potrebna dokumentacija za vaučere u drugom krugu

Koji su uslovi za vaučere?

Uslovi za prijavljjivanje za vaučere ne bi trebalo da se menjaju- Ono što je poslednji put promenjeno jeste da i stariji od 65 godina koji nisu penzioneri mogu da učestvuju u dodeli vaučera.

Vaučer se može koristiti:

 • za usluge smeštaja
 • u ugostiteljskim objektima izvan grada, opštine, odnosno mesta prebivališta, kao i mesta studiranja korisnika vaučera
 • u trajanju od najmanje pet noćenja

Preuzimanje i stampanje obrazaca za vaucere

 

Koja dokumenta su obavezna za dobijanje vaučera?

Popunjena prijava i prateća dokumentacija podnose se na šalterima Pošte Srbije, a prijavljenim građanima koji su stekli pravo na vaučer resorno Ministarstvo turizma i omladine, vaučere dostavlja preko pošte na kućnu adresu.

Uz prijavu, čiji se obrazac može naći na sajtu Pošte Srbije, neophodno je priložiti ličnu kartu ili pasoš, potvrdu o rezervaciji, kao i odgovarajuću potvrdu o sticanju prava, kao što su original penzijskog čeka ili rešenje o ostvarenom pravu na penziju koji se daju na uvid.

Zaposleni sa primanjima koja ne prelaze 70.000 dinara, mesečno prilažu original potvrde o zaposlenju i zaradi isplaćenoj u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava, a studenti prilažu original potvrde o statusu studenta.

Korisnik vaučera vrši rezervaciju i uz popunjenu prijavu stavlja na uvid potvrdu o rezervaciji, ličnu kartu ili pasoš, a za korisnike prava na penziju, studente i radno angažovana lica i napred navedenu dokumentaciju. Prijava će se evidentirati sa tačnim datumom i vremenom predaje.

Vaučer, pored osnovnih elemenata i naziva ugostiteljskog objekta za koji je izvršena rezervacija, sadrži odštampane podatke o korisniku vaučera (ime prezime, adresa, JMBG).

Stariji od 65 godina, koji nemaju penziju prilažu potpisanu izjavu da ne ostvaruju pravo na penziju, na obrascu koji takođe mogu da preuzmu na sajtu Pošte Srbije, dok ostali nisu obavezni da dostavljaju dokaz.

Godinama unazad država subvencioniše odmor u Srbiji. Nekoliko je ključnih uslova, vrlo su jasni, a procedura se nije menjala. Pokazalo se i da su najčešći korisnici vaučera penzioneri kojima će uskoro i penzije za maj, a da su najposećenije banje i srpske planine.

Comments

Add a comment