Site logo

Obrasci za vaučere za lekove i rehabilitaciju

Obrasci za vaučere namenjene osobama obolelim od rethih bolesti mogu se preuzeti na ovoj stranici sajta Vauceri.net

Na ovoj stranici se mogu preuzeti Obrasci za vaučere za lekove i rehabilitaciju – Obrasci za vaučere za lica sa retkim bolestima

Sva blanko dokumenta i obrasci potrebni za konkurisanje za vaučere za finansiranje lica obolelih od teških bolesti se mogu preuzeti na ovoj stranici u tabeli ispod.

UPUTSTVO I PRAVILA: Vaučeri za obolele od retkih bolesti – DETALJNO UPUTSTVO, PRAVILA i USLOVI za prijavu

Vlada je, na predlog Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, odlučila da se:
Porodicama sa decom koja su obolela od retkih bolesti i ostalima koji su oboleli od retkih bolesti, koji su državljani Republike Srbije i upisani su u registar lica obolelih od retkih bolesti koji vodi Institut za javno zdravlje ,,Dr Milan Jovanović Batutˮ, isplati jednokratna novčana pomoć u iznosu od 25.000 dinara;
– Licima koja su obolela od retkih bolesti, koji su državljani Republike Srbije i upisani su u registar lica obolelih od retkih bolesti koji vodi Institut za javno zdravlje ,,Dr Milan Jovanović Batutˮ, dodele vaučeri za kupovinu lekova i medicinskih sredstava u iznosu od 35.000 dinara;
– Licima koja su obolela od retkih bolesti, koji su državljani Republike Srbije i upisani su u registar lica obolelih od retkih bolesti koji vodi Institut za javno zdravlje ,,Dr Milan Jovanović Batutˮ, dodele vaučeri za rehabilitaciju i rekreaciju u iznosu od 50.000 dinara.

 

Закључак о исплати једнократне новчане помоћи породицама са децом која су оболела од ретких болести и осталима који су оболели од ретких болести
Закључак о додели ваучера за рехабилитацију и рекреацију лицима која су оболела од ретких болести
Закључак о додели ваучера за куповину лекова и медицинских средстава лицима која су оболела од ретких болести
Начин остваривања права
Obrazac – vaučeri za rehabilitaciju i rekreaciju

Образац – ваучери за рехабилитацију и рекреацију

Obrazac – vaučeri za kupovinu lekova i medicinskih sredstava

Образац – ваучери за куповину лекова и медицинских средстава

Obrazac – isplata jednokratne novčane pomoći

Образац – исплата једнократне новчане помоћи

. .
. .

 

Podrška obolelima od retkih bolesti

Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju formiralo je Grupu za unapređenje kvaliteta života porodica sa decom koja su obolela od retkih bolesti i ostalih koji su oboleli od retkih bolesti.

Grupa za unapređenje kvaliteta života porodica sa decom koja su obolela od retkih bolesti i ostalih koji su oboleli od retkih bolesti obavlja poslove koji se odnose na:

– učešće u pripremanju i izradi strateških dokumenata, nacrta zakona, predloga podzakonskih akata i drugih propisa kojima se regulišu pitanja iz oblasti unapređenja kvaliteta života porodica sa decom obolelom od retkih bolesti;
– davanje stručnih mišljenja na nacrte zakona i druge predloge propisa koje pripremaju drugi državni organi, a koji su iz nadležnosti Grupe;
– izradu i praćenje svih strateških dokumenata i razvojnih projekata, kao i praćenje primene potpisanih i potvrđenih međunarodnih konvencija iz nadležnosti Grupe;
– saradnja sa institucijama u čijoj su nadležnosti usluge koje utiču na ostvarivanje prava dece i odraslih obolelih od retkih bolesti kao što su obrazovanje, zdravstvena zaštita, zdravstveno osiguranje i dr.;
– podizanje svesti javnosti o retkim bolestima i potrebama porodica sa decom obolelom od retkih bolesti, saradnju sa udruženjima građana i organizacijama civilnog društva koja u svojoj delatnosti imaju podršku porodicama sa decom obolelom od retkih bolesti, i druge poslove iz delokruga Grupe.

Comments

Add a comment