Site logo

Dokumentacija potrebna za vaučere obolelima od retkih bolesti

Objavljena dokumentacija potrebna za vaučere – potrebna za ostvarivanje prava na vaučere za kupovinu lekova i rehabilitaciju

Obrasce za vaučere možete preuzeti ovde – Obrasci za vaučere za lekove i rehabilitaciju

Na sajtu Ministarstva za brigu o porodici i demografiju objavljena je dokumentacija koja je potrebna za ostvarivanje prava na podršku obolelima od retkih bolesti i njihovim porodicama.

Ko ima pravo i potrebna dokumentacija za vaučere obolelima od retkih bolesti

Vlada Srbije je, na predlog Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, odlučila da se:

– Porodicama sa decom koja su obolela od retkih bolesti i ostalima koji su oboleli od retkih bolesti, koji su državljani Republike Srbije i upisani su u registar lica obolelih od retkih bolesti koji vodi Institut za javno zdravlje ,,Dr Milan Jovanović Batutˮ, isplati jednokratna novčana pomoć u iznosu od 25.000 dinara;

– Licima koja su obolela od retkih bolesti, koji su državljani Republike Srbije i upisani su u registar lica obolelih od retkih bolesti koji vodi Institut za javno zdravlje ,,Dr Milan Jovanović Batutˮ, dodele vaučeri za kupovinu lekova i medicinskih sredstava u iznosu od 35.000 dinara;

– Licima koja su obolela od retkih bolesti, koji su državljani Republike Srbije i upisani su u registar lica obolelih od retkih bolesti koji vodi Institut za javno zdravlje ,,Dr Milan Jovanović Batutˮ, dodele vaučeri za rehabilitaciju i rekreaciju u iznosu od 50.000 dinara.

U zavisnosti od toga da li se zahtev podnosi za dodelu jednokratne novčane pomoći, za dodelu vaučera za kupovinu lekova i medicinskih sredstava ili za dodelu vaučera za rehabilitaciju i rekreaciju podnosilac zahteva popunjava obrazac za određenu vrstu podrške i dostavlja ga Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju, Grupi za unapređenje kvaliteta života porodica sa decom koja su obolela od retkih bolesti i ostalima koji su oboleli od retkih bolesti, na adresu Bulevar Mihajla Pupina 2, Beograd i putem elektronske pošte: [email protected] .

Slično:  Vaučeri za obolele od retkih bolesti - DETALJNO UPUTSTVO, PRAVILA i USLOVI za prijavu

Sva pitanja u vezi sa uslovima i načinom ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć, vaučere za kupovinu lekova i medicinskih sredstava i vaučere za rehabilitaciju i rekreaciju dostavljaju se na elektronsku poštu: [email protected]

Odgovori na pitanja mogu se dobiti i putem telefona broj: 0648622550, svakog radnog dana u periodu od 9 do 15 časova.

Comments

Add a comment