Site logo

Vaučeri Za Odmor 2024.

Vaučeri Za Odmor u Srbiji

Nova tura vaučera - Kada će biti?
Nova tura vaučera - Kada će biti?
Najnovija informacija, nova tura vaučera – ne zna se kada će biti! Ministar finansija Siniša Mali najavio je dodatnu turu vaučera za odmor u Srbiji. Iako je ministar dao prvu izjavu i najavio da će predsednik objaviti kada će biti nova tura vaučera, na konferenciji za štampu Aleksandar Vučić nije spomenuo ništa o subvenciji za dodelu vaučera za odmor u Srbiji. Građani Srbije i dalje s nestrpljenjem očekuju ove vaučere i željno prate nove informacije. Vaučeri u 2024. godini U prethodnoj rundi raspodele vaučera u 2024. godini, prvih 100.000 vaučera vrednih 10.000 dinara podeljeni su 15. januara, uzrokujući veliko interesovanje među građanima koji žele jeftiniji odmor unutar zemlje. Međutim, zajedno s pozitivnim reakcijama, javlja se i konfuzija i nesigurnost u vezi s drugim krugom vaučera. Deo problema je širenje dezinformacija putem internetskih portala i udruženja koja pokušavaju privući čitatelje svojim objavama. Ova dezinformisanost izaziva sumnje kod građana i otežava im dobijanje...
Nastavi Sa Čitanjem
Druga tura vaučera za 2024. godinu - USKORO, NAJAVA
Druga tura vaučera za 2024. godinu - USKORO, NAJAVA
Uskoro stižu dodatni vaučeri za odmor u 2024. godini, očekuje se druga tura vaučera za raspodelu Druga tura vaučera u 2024. godini će biti uskoro, a kada tačno, očekuje se da  političari donesu odluku o tome i objave je narodu.   NAJNOVIJE >>> Nova tura vaučera – Kada će biti? Druga tura vaučera – Ovo su svi detalji: Evo kada građani mogu da očekuju dodatnih 10.000 dinara od države Prvih 100.000 vaučera juče je podeljeno za samo dva sata. Građani su pokazali veliko interesovanje za ovu pomoć države, a kako je sinoć izjavio ministar finansija Siniša Mali, postoji mogućnost i za novu dodatnu rundu vaučera koja bi trebalo uskoro da bude podeljena. Uskoro stižu dodatni vaučeri za odmor! Nova tura vaučera – ovo su svi detalji. Nakon konferencije za novinare posle sednice Predsedništva SNS, Mali je rekao da će Vučić u subotu predstaviti detaljan program koji je u vezi sa 2027. godinom. Svih 100.000 vaučera za odmor u Srbiji podeljeno za 2 sata. Ono o čemu...
Nastavi Sa Čitanjem
VAUČERI 2024. - UPUTSTVO, PRAVILA I USLOVI za konkurisanje
VAUČERI 2024. - UPUTSTVO, PRAVILA I USLOVI za konkurisanje
Vaučeri 2024. – Sve o novih 10.000 dinara! Na listi penzioneri, studenti, nezaposleni: Ovo su svi detalji prijave za novu pomoć države Vaučeri za odmor u Srbiji 2024 – Kako do vaučera – Lista ugostitelja – Ko može biti korisnik – Obrasci za vaučere Novi vaučeri od 10.000 dinara za odmor stižu i u narednoj godini, ali ovog puta njihova vrednost će biti duplo veća nego što je to bio slučaj prethodnih godina. Početak prijave za vaučere za odmor kreće od 15. januara, a mogu se koristiti već od 15. februara naredne godine. Odmor u Srbiji Predsednik Srbije Aleksandar Vuičić istakao je da je ovo vrlo važna vest za naše građane, naročito penzionere, studente, nezaposlene. – To je velika vest i za naše penzionere i za nezaposlene, kao i za ljude sa nešto skromnijim primanjima. Sad više nećemo ići sa 100.000 vaučera po 5.000 dinara, već ćemo povećati vrednost vaučera na 10.000 dinara. Tako da će svi moći da dobiju te besplatne vaučere od 10.000 dinara –...
Nastavi Sa Čitanjem
ZVANIČNA UREDBA o uslovima i načinu dodele vaučera za 2024. godinu
ZVANIČNA UREDBA o uslovima i načinu dodele vaučera za 2024. godinu
Na osnovu člana 28. tačka 10) i člana 29. stav 3. Zakona o turizmu („Službeni glasnik RS”, broj 17/19) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon),   ZVANIČNA UREDBA O VAUČERIMA 2024. UREDBA O USLOVIMA I NAČINU DODELE I KORIŠĆENjA SREDSTAVA ZA PODSTICANjE UNAPREĐENjA TURISTIČKOG PROMETA DOMAĆIH TURISTA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE   Vlada donosi UREDBU O USLOVIMA I NAČINU DODELE I KORIŠĆENjA SREDSTAVA ZA PODSTICANjE UNAPREĐENjA TURISTIČKOG PROMETA DOMAĆIH TURISTA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE Član 1. Ovom uredbom utvrđuju se uslovi i način dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Republike Srbije (u daljem tekstu: podsticanje razvoja domaćeg turizma).   Član 2. Podsticanje razvoja domaćeg turizma sprovodi se kroz dodelu vaučera za subvencionisano korišćenje ugostiteljskih...
Nastavi Sa Čitanjem
Vaučeri 2024, vrednost vaučera 10000 dinara?!
Vaučeri 2024, vrednost vaučera 10000 dinara?!
Najava je da će vaučeri za odmor u Srbiji u 2024. godini biti biti dostupni početkom godine, u jaunaru ili februaru 2024. godine. Da bi se konkurisalo za vaučere moraju se ispunjavati uslovi shodno statusu zainteresovanog građanina: određena visina plate, korisnik penzije, student, nezaposleno lice, stariji od 65 godina ili lice koje prima socijalnu pomoć. Vaučeri 2024. – vrednost vaučera 10 000 dinara Nezvanično je objavljeno na sajtu Vaučeri Srbija da će vaučeri u novoj 2024. godini biti u vrednosti od 10 000 dinara i da će biti početkom 2023. godine. Najava je nezvanična pa se ne može sa sigurnošću reći da će tačno tako biti! Između ostalog, napisano je i sledeće (tekst prenosimo u celosti): Važno je napomenuti da vrednost ovih vaučera u 2024. godini će iznositi 10000 dinara. To je sasvim pristojna suma koja će vam pomoći da planirate odmor i iskoristite sve njegove blagodeti. Uz to, radno angažovana lica, čija primanja ne prelaze iznos od 80000 dinara mesečno, imaju mogućnost...
Nastavi Sa Čitanjem

Vaučeri Smeštaj

PLANINE

Vaučeri Smeštaj

BANJE

Vaučeri Smeštaj

GRADOVI

Vaučeri Smeštaj

SELA

Kako konkurisati za vaučere? Ko ima pravo na smeštaj za vaučere?

Vaučeri Srbija – Vaučeri 2024. Vlade Republike Srbije za subvencionisani odmor u Srbiji za 2024. godinu

NOVI VAUČERI OD 10000 DINARA – UPUTSTVO ZA VAUČERE

28.12.2023.

www.Vauceri.net vauceri
Novih 100 000 turističkih vaučera u 2024. godini će biti dostupno na šalterima JP “Pošta Srbije” od ponedeljka 15.01.2024. godine.

Pravo na vaučere imaju penzioneri, nezaposleni, korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, zaposleni sa primanjima koja ne prelaze 80000 dinara mesečno, vojni invalidi, nosioci poljoprivrednog gazdinstva, studenti, a korisnici vaučera mogu biti i lica starija od 65 godina koja ne ostvaruju pravo na penziju.

Građanima će biti na raspolaganju novih 100 hiljada vaučera u vrednosti od 10000 dinara koje mogu koristiti u ugostiteljskim objektima koji učestvuju u sistemu dodele vaučera. Ovo je nova godina, nova uredba o vaučerima, pa i lica koja su koristila vaučere u 2023. godini sada imaju ponovo to pravo u 2024. godini. Potencijalni korisnici su u obavezi da na šalterima Pošte podnesu prijave počevši od 30 dana ili više pre početka realizacije aranžmana odnosno period od dana podnošenja prijave Pošti do prvog dana korišćenja rezervisanog aranžmana ne može da bude kraći od 30 dana.

Krajnji rok za korišćenje vaučera je 20. novembar 2024. godine.

 


Vaučeri za subvencionisani odmor u Srbiji su uveliko popularni među ljudima koji žele da provedu svoje slobodno vreme na različitim destinacijama u Srbiji. Prvih 100 000 vaučera biće raspodeljeno u januaru 2024. godine, očekuje se druga tura vaučera, a prema najavi ministra turizma konkurs bi trebao da bude raspisan u maju ili junu ove godine (tako je uvek bilo do sada).

Ovim vaučerima se može obezbediti veoma povoljan odmor u penzionerskim danima ili kratak predah u brzom ritmu radne svakodnevice. Međutim, postoje neka pravila koja treba da se poštuju kako bi se vaučer iskoristio na pravi način.

Pravila za subvencionisani smeštaj u Srbiji u 2024. godini

Vaučer se može koristiti samo u ugostiteljskim objektima van mesta prebivališta i mesta studiranja korisnika vaučera.

Vaučer se može iskoristiti samo u trajanju od najmanje pet noćenja, a maksimalni iznos koji vaučer može pokriti je 10 000 dinara. Ukoliko je iznos računa veći od 10 000 dinara, korisnik je dužan da ostatak sume plati iz sopstvenih sredstava. Ukoliko je iznos računa manji od 10 000 dinara, vaučer pokriva ceo iznos, ali razlika do 10 000 dinara se ne može naknadno iskoristiti.

Korisnik vaučera u Pošti mora da podnese prijavu lično i da priloži potrebnu dokumentaciju. Izuzetno, ako je u pitanju maloletno ili poslovno nesposobno lice, prijavu podnosi zakonski zastupnik uz dokaz o zakonskom zastupanju.

Ukoliko želite da iskoristite besplatni vaučer za smeštaj u Srbiji, treba da se pridržavate ovih osnovnih pravila. Ova pogodnost vam pruža mogućnost da provedete vreme na različitim destinacijama u Srbiji i da uživate u svim pogodnostima koje one pružaju.

Ko može dobiti vaučer za odmor u 2024. godini?

Ko može dobiti vaučer?

Mogućnost da konkurišu za vaučere imaju sledeće kategorije stanovištva u Srbiji:
1) korisnici prava na penziju;
2) lica starija od 65 godina, računajući od dana u kome se podnosi prijava za dodelu vaučera, koja ne ostvaruju pravo na penziju;
3) nezaposlena lica iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje i druga lica na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (korisnici posebne novčane naknade i privremene naknade);
4) korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruju u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita;
5) korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruje u skladu sa zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje;
6) radno angažovana lica sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 80.000 dinara mesečno;
7) ratni vojni invalidi i civilni invalidi rata sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 80.000 dinara mesečno;
8) korisnici prava na naknadu na porodičnu invalidninu po palom borcu;
9) nosioci aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji su se izjasnili da se bavi isključivo poljoprivredom, upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS“, br. 41/09 i 10/13 – dr.zakon i 101/16),
10) studenti.

Korisnik vaučera može ostvariti pravo na subvencionisano korišćenje usluga u ugostiteljskim objektima samo po jednom osnovu.

U slučaju nerazumevanja obaveštenja o vaučerima, dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti na internet adresi Ministarstva turizma i omladine: www.mto.gov.rs, kao i na brojeve telefona:  011/2606521, 011/2606576 i 011/3111569.

 

Kako dobiti vaučer za odmor u Srbiji 2024?

Da bi koristili vaučer za smeštaj u Srbiji u 2024. godini prvi korak je da rezervišete smeštaj i popunite prijavu za vaučer. Potvrdu o rezervaciji izdaje smeštaj u kome ste dogovorili termin za gostovanje a prijavu možete popuniti u Pošti, gde se inače i podnosi dokumentacija za vaučere. Lista svih ugostitelja se može videti i na ovom sajtu, u meniju odabrati Lista svih ugostitelja koji izdaju smeštaj za plaćanje vaučerima.

KAO POTVRDA O REZERVACIJI PRIHVATAĆE SE JEDINO REZERVACIJA GENERISANA IZ CIS-A. KORISNICIMA UGOSTITELJI DOSTAVLJAJU POTPISANU POTVRDU O REZERVACIJI ELEKTRONSKIM PUTEM KAO SKENIRAN DOKUMENT ILI PUTEM POŠTE. POTVRDA TREBA DA SADRŽI PODATKE O POTENCIJALNOM KORISNIKU VAUČERA (IME, PREZIME I JMBG), PODATKE O UGOSTITELJU (ID PRIJAVE, NAZIV, VRSTU, KATEGORIJU, ADRESU I MESTO OBJEKTA), PERIOD REZERVACIJE I SAGLASNOST O KORIŠĆENJU LIČNIH PODATAKA POTENCIJALNOG KORISNIKA, POTPISANU OD STRANE KORISNIKA.

Uz prijavu se obavezno stavljaju na uvid i sledeći dokazi:

1) Korisnici prava na penziju stavljaju na uvid fotokopiju rešenja o ostvarenom pravu na penziju ili penzioni ček odnosno drugi originalni dokument (overeni izvod, potvrda i sl.) koji izdaje banka sa teritorije Republike Srbije, a koji potvrđuje novčani priliv po osnovu ostvarenog prava na penziju, za ostale korisnike prava na penziju. Korisnik prava na penziju iz inostranstva stavlja na uvid originalni dokument koji izdaje banka sa teritorije Republike Srbije, a kojim se potvrđuje novčani priliv po osnovu ostvarenog prava na penziju.
2) Lica starija od 65 godina koja ne ostvaruju pravo na penziju prilažu potpisanu izjavu da ne ostvaruju pravo na penziju, na obrascu koji se objavljuje na sajtu Ministarstva i JP “Pošta Srbije“
3) Radno angažovana lica sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 80.000 dinara mesečno stavljaju na uvid original potvrde o zaposlenju i ostvarenoj zaradi isplaćenoj u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava, koju izdaje poslodavac ili isplatni listić za zaradu isplaćenu u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava.
4) Studenti prilažu original potvrdu visokoškolske ustanove o statusu studenta prvog, drugog ili trećeg stepena, za tekuću školsku godinu.

Korisnik vaučera prijavu podnosi lično i stavlja na uvid, odnosno prilaže potrebnu dokumentaciju.

Popunjena Prijava, sa potrebnom dokumentacijom, isključivo se podnosi preko šaltera JP “Pošta Srbije“, na teritoriji cele Republike Srbije.

Korisnik vaučera vrši rezervaciju i uz popunjenu prijavu stavlja na uvid potvrdu o rezervaciji, ličnu kartu ili pasoš, a za korisnike prava na penziju, studente i radno angažovana lica i napred navedenu dokumentaciju. Prijava će se evidentirati sa tačnim datumom i vremenom predaje.
Broj prijava za dodelu vaučera ograničen je raspoloživim budžetskim sredstvima i rangiranje prijava će se vršiti na osnovu datuma i vremena prijema na šalteru JP „Pošta Srbije“.
Neblagovremene, nepotpune, kao i prijave sa netačnim podacima, odnosno dokumentacijom, neće biti uzete u razmatranje.

Prijavljenim licima, koja su stekla pravo na vaučer, Ministarstvo, preko, JP “Pošta Srbije“, dostavlja vaučere, lično na adresu, putem preporučene pošiljke.
Vaučer će, pored osnovnih elemenata i naziva ugostiteljskog objekta za koji je izvršena rezervacija, sadržati odštampane podatke o korisniku vaučera (ime prezime, adresa, JMBG).

– Vaučer može koristiti samo lice na čije ime vaučer glasi.
– Vaučer se može iskoristi isključivo u ugostiteljskom objektu za koji je izdat, odnosno u kom je izvršena rezervacija smeštaja. Ime ugostiteljskog objekta biće odštampano na samom vaučeru.

Na vaučeru će biti odštampan naziv ugostiteljskog objekta u kojem se jedino može iskoristiti vaučer. Potencijalni korisnici vaučera dužni su da na prijavi i potvrdi dobijenoj od šalterskog službenika provere tačnost podataka koji se odnose na lične podatke (ime, prezime, jmbg, adresa za dostavu vaučera), kao i naziv ugostiteljskog objekta za koji je izvršena rezervacija. Naknadne reklamacije se neće uvažavati. Već jednom odštampani vaučeri se neće ponovo štampati zbog eventualnih grešaka na vaučeru.

Potencijalni korisnici su u obavezi da na šalterima JP „Pošta Srbije“ podnesu prijave najkasnije 30 dana pre početka realizacije aranžmana odnosno period od dana podnošenja prijave do prvog dana korišćenja rezervisanog aranžmana ne može da bude kraći od 30 dana.

Akcija podele vaučera za subvencionisani odmor u Srbiji može biti prekinuta i pre navedenih rokova ukoliko budu potrošena sva predviđena budžetska sredstva, odnosno, ukoliko ranije bude podeljena kompletna predviđena količina vaučera.

 

Iskustva Korisnika Vaučera

Odlična mogućnost za nas koji nemamo dovoljno novca da makar u stare dane negde otputujemo..
Zoran Milošević
Penzioner
Ja i muž radimo u maloj firmi i plate su nam niske, sa vaučerima smo se 5 dana odmorili sa decom na planini što nikada nebi mogli odvojiti od naše plate..
Ana i Goran Pešić
Radnici
Dobar sam student, vaučerima sam sa devojkom išao na planinu, odlično smo se proveli, jedva čekam da ponovo bude konkur za vaučere..
Goran
Student

Marketing - Kako upisati smeštaj: