Site logo

Treći krug vaučera – Ko ima pravo na vaučer u trećem krugu i kako konkurisati?

DRŽAVA PONOVO DELI PO 5000 DINARA: Evo ko od građana ima pravo da se prijavi i šta je sve potrebno od dokumenata

Novih 100 000 vaučera za odmor u Srbiji uskoro će početi da se dele, a vrednost je kao i prethodnog puta 5 000 dinara. Da podsetimo, u drugom krugu vaučera 30. maja podeljen je isti broj vaučera za samo nekoliko sati, pa je Vlada Srbije odlučila da još jednom podrži građane da letuju i zimuju u svojoj zemlji.

Smeštaj na Kopaoniku, naselje Brzeće, 2 vaučera za 4 osobe za 5 noćenja
Predrezervacije su u toku, javite se ako ste zainteresovani: 064/83-55-757

Najjeftiniji smeštaj na vaučere - Smeštaj Nina Kopaonik - 2 vaučera - 5 noćenja - 4 osobe

PRAVO NA VAUČER U TREĆEM KRUGU

Pravo na vaučere imaju penzioneri, zatim osobe starije od 65 godina, računajući od dana u kome se podnosi prijava za dodelu vaučera, a ne primaju penziju, nezaposleni sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje, kao i korisnici posebne i privremene novčane naknade, takođe i korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, zaposleni sa primanjima koja ne prelaze 70 000 dinara mesečno, ratni vojni invalidi i civilni invalidi rata sa primanjima takođe do 70 000.


NAJAVA: Raspodela vaučera u trećem krugu od ponedeljka ili utorka 19-20. juna


 

Apartman Ema, Brzeće - Kopaonik, 2 vaučera za 4 osobe za 5 noćenja
Predrezervacije su u toku, javite se ako ste zainteresovani: 064/83-55-757

Najjeftiniji smeštaj na vaučere - Smeštaj Ema Kopaonik - 2 vaučera - 5 noćenja - 4 osobe

Na subvencionisani odmor mogu da računaju i korisnici prava na naknadu na porodičnu invalidninu po palom borcu, kao i nosioci aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji su se izjasnili da se bave isključivo poljoprivredom i upisani su u registar gazdinstava.

Vaučer se može koristiti isključivo u ugostiteljskim objektima izvan mesta prebivališta i izvan mesta studiranja, i to u trajanju od najmanje pet noćenja.

Smeštaj na Zlatiboru - Onore7 Zlatibor

Smeštaj na Zlatiboru

NEOPHODNA DOKUMENTA ZA VAUČERE U TREĆEM KRUGU:

Dokumenta za vaučere koje morate popuniti možete preuzeti na sajtu Vauceri.net u meniju opcija Obrasci za Vaučere.

  • penzioneri na uvid dostavljaju fotokopiju rešenja o ostvarenom pravu na penziju ili penzioni ček
  • stariji od 65 godina koja ne ostvaruju pravo na penziju prilažu potpisanu izjavu da nemaju penziju, na obrascu koji se objavljuje na sajtu Ministarstva i JP “Pošta Srbije“
  • zaposleni sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 70 000 dinara mesečno stavljaju na uvid original potvrde o zaposlenju i ostvarenoj zaradi isplaćenoj u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava, koju izdaje poslodavac ili isplatni listić
  • studenti prilažu original potvrdu visokoškolske ustanove o svom statusu za tekuću školsku godinu
  • rezervacija smeštaja

PREKO 5 000 dinara PLAĆA GOST

Ono što je važno jeste da, ukoliko je iznos računa veći od 5 000, korisnik je dužan da ostatak sume isplati iz sopstvenih sredstava, a ukoliko je manji, vaučer pokriva ceo iznos, a razlika do 5 000 dinara se ne može naknadno iskoristiti.

Popunjena prijava, sa potrebnom dokumentacijom, isključivo se podnosi preko šaltera JP “Pošta Srbije“, na teritoriji cele zemlje. Ona će se evidentirati sa tačnim datumom i vremenom predaje.

Slično:  Vaučeri za odmor u Srbiji - Vaučeri 2023

Vaučer može da koristi samo osoba na na čije ime on glasi i koristi se isključivo u ugostiteljskom objektu za koji je izdat, odnosno u kom je rezervisan smeštaj. Ime objekta biće odštampano na samom vaučeru.

Potencijalni korisnici su u obavezi da na šalterima JP „Pošta Srbije“ podnesu prijave najkasnije 30 dana pre početka realizacije aranžmana odnosno period od dana podnošenja prijave do prvog dana korišćenja rezervisanog aranžmana ne može da bude kraći od 30 dana.

Comments

Add a comment