Site logo

Vaučeri za 2024. godinu od 1. januara, 500 000 novih vaučera!

Vaučeri za 2024. godinu – NOVA POMOĆ DRŽAVE OD 1. JANUARA 2024! Ovo su svi uslovi prijave, pogledajte da li imate pravo

Od 1. januara 2024. godine će građani Srbije moći da upotrebe novih 500.000 vaučera za odmor.

Smeštaj na Kopaoniku, naselje Brzeće, 3 vaučera za 4 osobe za 5 noćenja
Predrezervacije su u toku, javite se ako ste zainteresovani: 064/83-55-757

Najjeftiniji smeštaj na vaučere - Smeštaj Nina Kopaonik - 3 vaučera - 5 noćenja - 4 osobe

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u subotu najavio da se produžava rok za upotrebu preostalih 40 000 vaučera za odmor, kao i da građani od 1. januara 2024. godine mogu da računaju na novu pomoć države u vidu novih 500.000 vaučera za odmor u Srbiji. Vrednost vaučera za odmor iznosi 5 000 dinara, navedeni iznos predstavlja maksimalni iznos sredstava, koji korisnik može koristiti pri subvencionisanom korišćenju usluga smeštaja u ugostiteljskim objektima, bez obzira kolika je vrednost izvršene usluge smeštaja.

Vaučeri 2024, kako se može koristiti?

Vaučer za subvencionisani odmor u Srbiji 2024. može se koristi na sledeći način:

Apartman Ema, Brzeće - Kopaonik, 3 vaučera za 4 osobe za 5 noćenja
Predrezervacije su u toku, javite se ako ste zainteresovani: 064/83-55-75

Najjeftiniji smeštaj na vaučere - Smeštaj Ema Kopaonik - 3 vaučera - 5 noćenja - 4 osobe
  • Vaučer se može koristiti isključivo u ugostiteljskim objektima izvan mesta prebivališta i izvan mesta studiranja korisnika vaučera;
  • Vaučer se može koristiti u trajanju od najmanje pet noćenja;
  • Vaučer može pokriti maksimalan iznos u vrednosti od 5.000 dinara. Ukoliko je iznos računa veći, korisnik je dužan da ostatak sume isplati iz sopstvenih sredstava. Ukoliko je iznos računa manji, vaučer pokriva ceo iznos, a razlika do 5.000 dinara se ne može naknadno iskoristiti;
  • Korisnik vaučera prijavu podnosi lično i tom prilikom stavlja na uvid, odnosno prilaže potrebnu dokumentaciju. Izuzetno, za maloletno ili poslovno nesposobno lice, koje ispunjava uslov za dodelu vaučera, prijavu podnosi zakonski zastupnik (roditelj, odnosno staratelj), uz dokaz o zakonskom zastupanju.

Dokumenta koja su potrebna da bi ste se prijavili za vaučer za 2024. godinu

Popunjena prijava i prateća dokumentacija podnose se na šalterima Pošte Srbije a prijavljenim građanima koji su stekli pravo na vaučer resorno Ministarstvo turizma i omladine, vaučere dostavlja preko pošte na kućnu adresu. Uz prijavu, čiji se obrazac može naći na sajtu Pošte Srbije, neophodno je priložiti ličnu kartu ili pasoš, potvrdu o rezervaciji, kao i odgovarajuću potvrdu o sticanju prava, kao što su original penzijskog čeka ili rešenje o ostvarenom pravu na penziju koji se daju na uvid.

Slično:  Vaučeri za odmor u Srbiji - Vaučeri 2023

Zaposleni sa primanjima koja ne prelaze 70.000 dinara, mesečno prilažu original potvrde o zaposlenju i zaradi isplaćenoj u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava, a studenti prilažu original potvrde o statusu studenta. Stariji od 65 godina, koji nemaju penziju prilažu potpisanu izjavu da ne ostvaruju pravo na penziju, na obrascu koji takođe mogu da preuzmu na sajtu Pošte Srbije, dok ostali nisu obavezni da dostavljaju dokaz. Subvencionisano korišćenje usluge smeštaja u ugostiteljskim objektima, ne može se ostvariti u mestu prebivališta, a studenti ni u mestu studiranja.

Smeštaj na Zlatiboru - Onore7 Zlatibor

Smeštaj na Zlatiboru

Preporuka, vaučeri za odmor na Kopaoniku, smeštaj samo 3000 dnevno za osobe!

Comments

  • No comments yet.
  • Add a comment