Site logo

Da li penzionerska kartica može poslužiti kao dokaz o penzionisanju pri konkurisanju za vaučere?

Penzionerska kartica ne može poslužiti kao dokaz pri konkurisanju za vaučere. Uredbom Vlade RS je precizirano šta moraju podneti penzioneri pri konkurisanju za vaučere (tekst kopiran iz Uredbe):

Smeštaj na Kopaoniku, naselje Brzeće, 2 vaučera za 4 osobe za 5 noćenja
Predrezervacije su u toku, javite se ako ste zainteresovani: 064/83-55-757

Najjeftiniji smeštaj na vaučere - Smeštaj Nina Kopaonik - 2 vaučera - 5 noćenja - 4 osobe

Mogućnost da konkurišu za vaučere imaju sledeće kategorije stanovištva u Srbiji:
1) korisnici prava na penziju;

Uz prijavu se obavezno stavljaju na uvid i sledeći dokazi:

Apartman Ema, Brzeće - Kopaonik, 2 vaučera za 4 osobe za 5 noćenja
Predrezervacije su u toku, javite se ako ste zainteresovani: 064/83-55-757

Najjeftiniji smeštaj na vaučere - Smeštaj Ema Kopaonik - 2 vaučera - 5 noćenja - 4 osobe

1) Korisnici prava na penziju stavljaju na uvid fotokopiju rešenja o ostvarenom pravu na penziju ili penzioni ček odnosno drugi originalni dokument (overeni izvod, potvrda i sl.) koji izdaje banka sa teritorije Republike Srbije, a koji potvrđuje novčani priliv po osnovu ostvarenog prava na penziju, za ostale korisnike prava na penziju. Korisnik prava na penziju iz inostranstva stavlja na uvid originalni dokument koji izdaje banka sa teritorije Republike Srbije, a kojim se potvrđuje novčani priliv po osnovu ostvarenog prava na penziju.

Comments

  • No comments yet.
  • Add a comment